Szent László Kórház / 9600 Sárvár, Rákóczi u. 30. / Telefon: 36-95/523-000

Nyitóoldal » Osztályaink » Pszichiátriai rehabilitáció

Pszichiátriai rehabilitáció

A pszichiátriai rehabilitáció folyamatában fokozott mértékben érvényesül a szűkebb és tágabb társas környezettel való kölcsönhatás, mert a pszichiátriai beteg rehabilitációja során döntően nem a tünetmentesség elérése a cél, hanem az adott társas környezethez való harmonikus illeszkedés. Emiatt egyfelől a betegnél olyan viselkedésbeli és kommunikatív képességeket kell kifejleszteni, melyeket környezete feltétlenül elvár, másfelől a beteg környezetének toleranciáját szükséges fokozni olyan mértékben, hogy képes legyen minden kis előrelépést értékelni, és végső soron alkalmassá váljon a beteg visszafogadására.

A szűkebb társas környezeten általában a családot értjük. A tágabb környezet, a társadalom elsősorban a hasznos tevékenységet, az önmagáról való gondoskodást, a társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódást várja el a pszichiátriai betegtől. Ennek a követelménynek a pszichés funkcióiban, érzelmi és akarati életében károsodott beteg csak egy hosszabb terápiás folyamat után tud eleget tenni. Ennek a terápiás folyamatnak a gyógyszeres és pszichoterápiás eljárások mellett része a munkaterápia is. A munkaterápia alkalmazása során a beteg személyiségét, megmaradt képességeit figyelembe véve keressük a megfelelő munkatevékenységet.

A rehabilitációs gyógykezelés folyamatrendszere:


Gyógyszeres segítség nyújtása:
- A tünetek csökkentése, megszüntetése.

Pszichoterápiás segítség nyújtása:
- Intrapszichés folyamatok rendezése
- Interperszónális kapcsolatok
- Szocioterápiás segítségnyújtás
- Családi kötelék
- Kapcsolatok rendezése
- Munkahelyi beilleszkedés

A pszichiátriai rehabilitáció módszerei:
- Munkaterápia, gyógyfoglalkoztatás
- Fizikoterápia
- Művészeti terápia

A pszichiátriai rehabilitációs lehetőségek közül betegeinknél alkalmazásra kerülnek:
- Terápiás közösség
- Csoportterápiák
- Csoportpsichoterápiák
- Kreatív és művészeti terápiák
- Zeneterápia
- Biblioterápia (irodalmi művekkel végzett terápiás módszer)
- Színjátszó csoport
- Táncterápia
- Kinezitterápia
- Kommunikatív mozgásterápia
- Fizioterápiás módszerek
- Munkaterápia

Egyéb terápiás lehetőségek:

- Egyéni pszichoterápiák
- Családterápia
- Kognitív terápiák
- Pszichoedukáció
- Énvédő és megküzdő mechanizmusok szabályozása
- Magatartásterápiák
- Gyakorló és környezetterápiák